TURBOWEBSHOP
Влезте за вашата нетна цена

BORGWARNER OE New

ТУРБОКОМПРЕСОP R2S KP39 + K04 BWT1000-988-0074

НАЛИЧНОСТ

matnr BWT1000-988-0074
Turbo BWT1000-988-0074
Turbo BWT1000-988-0074
Turbo BWT1000-988-0074

TURBO ALTERNATIVES

Turbo BWT1000-988-0074 is fitted on

BRAND MODEL BODY BUILD FUEL ENG. CODE HP
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Bus (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Bus (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B906)LCV2016-042018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906)LCV2016-042018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906)LCV2016-042018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B906)LCV2016-042018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B906)LCV2016-042018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Bus (B906)LCV2011-082016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Van (B906)LCV2006-062016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906)LCV2016-042018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B90LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B906)LCV2016-042018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906)LCV2006-062016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B910)LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B910)LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2019-01DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B90LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)LCV2019-01DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)LCV2019-01DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B907, B910)LCV2019-01DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B907)LCV2019-01DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2019-01DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B907, B910)LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2019-01DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2019-01DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Van (B907, B910)LCV2019-01DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2018-02DIESELOM 651.958177
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)LCV2019-01DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, BLCV2018-02DIESELOM 651.958170
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B906)LCV2009-032016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B906)LCV2009-052016-12DIESELOM 651.940, OM 651.955, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Bus (B906)LCV2011-082018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)LCV2019-01DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B90LCV2018-02DIESELOM 651.958163
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2018-02DIESELOM 651.950, OM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2018-02DIESELOM 651.958177
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)LCV2018-02DIESELOM 651.958114
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)LCV2019-09DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B91LCV2018-02DIESELOM 651.958170
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906)LCV2006-062016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B906)LCV2009-032016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956095
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906)LCV2009-032016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B90LCV2018-02DIESELOM 651.958143
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Van (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B906)LCV2006-062016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Bus (B906)LCV2009-062018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Van (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)LCV2009-032016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956095
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906)LCV2009-032018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651163
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)LCV2006-062016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B906)LCV2006-062016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Van (B906)LCV2006-062016-12DIESELOM 651.955, OM 651.956, OM 651129
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Van (B906)LCV2016-052018-12DIESELOM 651.955, OM 651.956114
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907)LCV2019-01DIESELOM 651.958163

Online the widest selection of turbochargers

Ние снабдяваме всички пазарни сегменти – леки автомобили, автотранспорт, морска индустрия, промишленост, строителство и селско стопанство. Всички тези сектори имат нещо общо – всички желаят престоят на двигателя или машината да е възможно най-малък. Благодарение на нашия опит и познаване на пазара, имаме възможност да организираме складовите си наличности стратегически, с цел да бъдем надежден партньор и да гарантираме бърза доставка до всеки пазарен отрасъл.